חלון לירושלים 28 אהבת חינם

אסתי צדוק מגישה את אהבת חינם עם:
אורלי לוי – מנחה ומגשרת חברת קבוצת האולפן בירושלים ביחד עם עו"ד לזלי יפה מדברים על אהבת חינם לקראת ראשה השנה והימים הנוראיים לערב כניסת שנת תשפ"א הבאה עלינו לטובה למרות המגיפה הנוראית הפושה בארצנו.
אהבת חינם וסלידה ממחלוקת ואיך רובוטים לבינה מלאכותית שמלמדים אותם להראות רגש לעיתים עושים זאת כאשר בני האדם מרחיקים עצמם מרגשות או מבליטים אותם.