עו"ד ד"ר תהילה אלטשולר –

הנהלת האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית בשיתוף לגלות תרבות באגף לתרבות החברה העירונית ראשל"צ

מודים לעו"ד ד"ר תהילה שוור אלטשולר ראש התכנית לרפורמות במדיה ודמוקרטיה

בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה על שיחתה המעניינת הבהירה ומתוות הדרך לדורות הנוכחיים והבאים

על חשיבות שמירת פרטיות כמלכת זכויות האדם גם בתקופת מגיפת הקורונה.הקשר בין טכנולוגיות חדשות לשמירת
זכויות הפרט והקשר בינם לתקשורת העכשווית.

אירח את המפגש בזום: גבריאל ואגון יועץ הקולנוע של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

מוסיקה חופשית מאתר: https://audionautix.com/index.php

עריכה : יוחאי רוטנברג

יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית