עו"ד מוטי קדוש על ניצול כלכלי של הגיל השלישי -חלק ראשון

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

בשיתוף

לגלות תרבות באגף לתרבות החברה העירונית

ראשון לציון מארחים את

עו"ד מוטי קדוש

יועץ לשרה לשוויון חברתי חה"כ מירב כהן

שישוחח על הנושא של : ניצול כלכלי של הגיל השלישי

מציג את עו"ד מוטי קדוש

יוחאי רוטנברג

יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

מוסיקה חופשית מאתר