שיטפונות במדבר

הנס שיוצר לנו הטבע מדי חורף שיטפונות במדבר.
צילומי רחפן – רועי גלילי, ניל שטיגליץ
צילום – עופרי גלילי, דובי לחוביצר, גדעון רגולסקי, יהודית הדס, פני בן דוד
עריכה – פני בן דוד
העלאה לרשת – יוסף שפירא