כנס השלום במואה

מרכז רוחני ערבה בכנס "לב אחד".
הצליח לכנס אנשים מכל גווני האוכלוסייה לשיח של שלום!
ראיונות -תגית חן
צילום – תגית חן, פני בן דוד
צילום סטילס – אביב קוטאי נצר
העלאה לרשת – יוסף שפירא