יום הולדת חגיגה נחמדת

סרטו של אריה ארזי, שיתוף פעולה בתיאטרון בין בית אבות ואוניברסיטת חיפה