מפגש אקטואליה 77 אורי סלונים

שיחתו הייחודית והמעניינת של אליהוא בן און עם עו"ד אורי סלונים מחבר הספר "בשליחות הלב",
עו"ד סלונים לשעבר יועץ שרי בטחון לנושא השבויים והנעדרים ויו"ר ורייאטי ישראל.