השראה לאושר 16 צילה זן בר צור

מפגש עם צילה זן בר צור תושבת הגלבוע
חוקרת פולקלור נשי במרכז אסיה, משוררת ומספרת סיפורים