עיר החול והמים

סטודנטים לארכיטקטורה במכללת ויצו יוצרים עיר מחול על חוף הים