בכל אוקטובר הם חוזרים ובגדול השיטפונות!

בכל אוקטובר הם חוזרים ובגדול השיטפונות!
צילום – נדב איילון, עופרי גלילי, חגי דהן, פני בן דוד, נועם הדס.
עריכה – פני בן דוד.
העלאה לרשת – יוסף שפירא