חפירות ארכיאולוגיות אצלנו בחווארים

היו היה לפני 20,000 שנים. כאן, אצלנו בחווארים בחפירות ליד מושב עידן, מתגלים ממצאים מדהימים.
צילום ועריכה – פני בן דוד.
תימלול – תגית חן.
העלאה לרשת – יוסף שפירא