השמיים סגורים.

השמיים סגורים ואנחנו בפריפריה סובלים
השלכות סגירת שדה דוב על תושבי הערבה ומוסדותיה. צילום ועריכה – פני בן דוד
תמלול – תגית חן, קריינית – חגית צורף, העלאה לרשת -יוסף שפירא