התבוננות

ענת גונן מתעדת סדנה בה הדריכה להתבונן מנקודת מבט אישית