ידיים

שלומית קרסוק מצלמת ועורכת כתבה העוסקת בנושא הידיים