הפסקת פרסומות, אינטרנט ערבה, "אף פעם לא מאוחר"

הפסקת פרסומות בהנחיית אייל זייד.
שחקנים : נועה ברנס, אייל נחמיאס, יוסף שפירא, מילכה וורוביצ'יק, איציק מעוז.
תודה לג'לאור אומנות מתוקה – עין יהב.
צוות הפקת אינטרנט ערבה – גילה טל, יהודית הדס, יוסף שפירא, עדי חודוש, דוד זוזות
צוות הפקת "לעולם לא מאוחר" – לאה שטוקלמן, מילכה וורוביצ'יק, עמי רותם, פני בן דוד