זמן חיפה מס. 238 – יולי 2018

* כוכבי המדבר (עליזה שקולניק / שרי צברי / אקי פלקסר / צבי שקולניק)
* בעקבות שואת יהודי יוגוסלוויה (נפתלי הלל)