נולדו עם המדינה

לפני 71 שנה ,הם נולדו עם המדינה.
סיפור הילדות של המדינה המשולב בסיפור הילדות של בני ה 71.

צילום – יהודית הדס, עופרי גלילי, פני בן דוד
עריכה – פני בן דוד