זמן חיפה מס. 237 – מאי 2018

* אסון ילדי אוסלו תש"י (שושי רוזנבאום) י
* שוק הפשפשים בחיפה (קובי גונן) י
* תערוכהנפש בריאה בגוף בריא (נפתלי הלל) י