מפגש אקטואליה 50 יוס אלדר

המכינות הקדם צבאיות ,מה תרומתן לקידום הנוער, הגברת המוטיבציה לשירות משמעותי , הצלחתם של הבוגרים ושילובם בתפקידי מפתח בחברה הישראלית , שיחה עם יוס אלדר לשעבר קצין חינוך ראשי ,וכיום משנה למנכ"ל עמותת המכינות הקדם צבאיות