מפגש אקטואליה 45 -עודד רביבי

מפגש אקטואליה 45 -עודד רביבי
ראש מועצת אפרת וראש האגף לקשרי חוץ של מועצת יש"ע. שיחה בנושא היחס הבינלאומי להתנחלויות והמתנחלים, בדגש על מערכת היחסים עם הממשל האמריקני.