אופנה, רסיסים מעשרה סרטים

צילומי אופנה, וידיאו ארט, ציורים כולם פרי יצירתו של אריה ארזי רוכזו יחד בסרט אחד