תערוכה. רחל נמש תלמידתו של אלי שמיר

מפגש עם תלמידי אלי שמיר בתערוכת תלמידיו