אשר איפה אתה?

עפר רבין, תלמיד מגמת תקשורת, בחר להעלות ברגישות ובמקצועיות
את חייהם המסובכים של הלוקים בתסמונת "אשר".
פרסום – תמר ליפשיץ, קריינית – עדי חודוש