מפגש אקטואליה 38 -חיים סעדון

מפגש אקטואליה 38 -חיים סעדון
לציון יום השואה הבינלאומי, ההיסטוריה של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה, הדרת הנרטיב מספרי ההסטוריה, האם אפשר לתקן את העוול ולספר את סיפורם של הקורבנות, הקריאה לשיתוף של ארכיונים פרטיים