מפגש אקטואליה 33 -יעקב חגואל

האנטישמיות בעולם – מצבם של היהודים באירופה וארה"ב, התגברות מקרי האלימות נגד יהודים, מדוע היהודים ממעטים לדווח על פגיעה בהם. הסתרת סממנים יהודים, פחד וחשש מפני הגויים.