זמן חיפה 232 – דצמבר 2018

* נהריים – פעם היה חזון (צפורה מימון)
* יד שרה (חלוצה גליק)
* מצוק ראש כרמל (חיים רז)
* טיול גמלאים באסטרגום (נפתלי הלל