קהילה יוצרת סרט רמות חיפה

סרטה של שרה שטרייכמן-
במסגרת פרויקט של האגודה לתקשורת קהילתית בשתוף עם עיריית חיפה פעלו קבוצות של הטלוויזיה הקהילתית במספר בתי ספר בעיר ליצירה משותפת של סרטים בקהילה עם תלמידי בתי הספר. הסרט מתאר את עבודת המתנדבים מקבוצת רמות חיפה עם התלמידים בבי"ס יזרעאליה ובי"ס אלון.