מצדה בכרמל עובדות ומיתוסים

בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה סכנה שהגרמנים יכבשו את הארץ. באותה תקופה, הבריטים שלטו כאן. בחששם מפני פלישת הגרמנים דרך סוריה ולבנון, הקימו הבריטים ביצורים בחלקים שונים בצפון הארץ ובעיקר בהר הכרמל. יותר מאוחר, הייתה ביישוב היהודי חרדה גדולה שצבאותיו של רומל יכבשו את מצריים ויגיעו גם לארץ. סביב ימי חרדה אלה נוצר יותר מאוחר המושג "מצדה בכרמל"