יום הנוער – פריסקופ קרית אונו

במסגרת שבוע הנוער יום חילופי שילטון