2 דקות של נוסטלגיה מחוייכת – 70 שנה למדינה

קליפ של נוסטלגיה מחוייכת שהוכן על ידי פנינה צימרמן