חלוציות ביערות הכרמל – ספור מרגש

סרט דוקומנטרי שיצרה פנינה צימרמן על מנת לפרסם ספור גבורה מרגש ובלתי ידוע של קבוצה צנועה, ציונית ואנונימית שתרמה רבות לבנייה ולהתישבות היהודית בכרמל ושלמה על כך מחיר כבד.