מוזיאון למכונות תפירה

שייקה דרור הכין כתבה על מוזיאון למכונות תפירה ישנות בנשר