איוון סובול ותלמידיה של דליה מאירי

רשמים של איוון סובול מהתערוכה של תלמידי הפיסול הלומדים במכללת אורנים אצל דליה מאירי