פגישה עם האמנית ורד פרחי ליננברג

האמנית משוחחת על עבודתה. צילם ראיין וערך אריה ארזי