גאולה עשת, סבתא עובדת בצילום

גאולה עשת מצלמת את הטבע. ראיינה וצילמה שלומית קרסוק, ערך והוסיף מוזיקה, אריה ארזי.