זמן חיפה מס. 229 ספטמבר 2018

* סליחות (מינה בלומן)
* הארבל (חיים רז)