מיני האקתון בכנסת

שותפות בין יו"רי שדולת אזרחיות ואזרחים ותיקים ח"כ ד"ר נחמן שי, ח"כ איציק שמולי, ח"כ טלי פלסקוב לבין ד"ר יעל בנבניסטי יו"ר חוג טכנולוגיות לגיל השלישי
בהתאאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה ושותפה במיזם פיתוח טכנולוגיות עם רשת מגדלי הים התיכון והנהלתם.יוזמי המיני האקתון יוחאי רוטנברג ויעל בנבניסטי באישור הכנסת