זמן חיפה 227 – יולי 2018

* חיינו בסיני (מינה בלומן-חילים)
* החברות עם הנשחם בדואיות (מינה בלומן-חילים)
* טיול בעקבות יהדות סלובקיה (נפתלי הלל)