סרטים יוצרים מציאות

סרטים יוצרים מציאות ה-5 פסטיבל הקולנוע הבינלאומי של שק"ל לסרטים המאתגרים את תפיסת המוגבלות