צוות מצטיין דירת אנוסי משהד

צותת מצטיין של עמותת שק"ל