זמן חיפה מס. 226 – יוני 2018

המשפחה האמנותית שלי
במגזין החודש, מספר כתבנו נפתלי הלל את קורותיה של משפחתו האמנותית. החל מאמו רוזה, ילידת בולגריה, שבורכה בכשרון רב וביצירתיות
שאותם הנחילה לבנים, לנכדים ועד לנינים