ילדי קפריסין (זמן חיפה אפריל 2018)

סרטו של אבי בינדר
בין השנים 1949-1946 נולדו במחנות העצורים בקפריסין כ 2200 תינוקות. למרות השמחה של הולדת דור חדש, נדרש מההורים הצעירים אומץ לב וגבורה בהתמודדות עם תהליכי הלידה והטיפול ברך הנולד בתנאי הסגר, בסביבה עוינת וללא תמיכת המשפחה.

בשנים האחרונות התארגנה קבוצה של ילידי קפריסין המחפשים מענה לכל השאלות שלא נשאלו ולא סופרו עד כה.