"יומחול"

מחול ערבה מזמין אתכם ליום חווית מחול.
צילום – פני בן דוד, עופרי גלילי, עריכה -פני בן דוד.