עצרת הזדהות עם הבדואים

על עצרת הזדהות תושבי הערבה עם משפחת אלעמרני ואלסעדיין.

צילום – פני בן דוד, עופרי גלילי, עריכה -פני בן דוד