הבדואים של הערבה

בנחל משק, מול עין חצבה, החל משנות החמישים. גרות שם, משפחות אלעמרני ואלסעדיין הבדואים של הערבה. עד היום טרם הוסדר במקום ישוב קבע.

צילום – פני בן דוד, עופרי גלילי, עריכה -פני בן דוד.