מיזם "סעו לשלום"

מפגן "סעו לשלום" של תנועת "נשים עושות שלום" להעלאת מודעות הציבור לתנועה זו. צילום – פני בן דוד, מיקי גל, עריכה – פני בן דוד העלאה לרשת – יוסף שפירא.