גנבות בערבה

כתבה קצרה של תלמידי מגמת התקשורת על הגנבות החקלאיות במשקים בערבה.