זמן חיפה מס. 217 – ספטמבר 2017

* זמרי המדריגל של עוזית (רותי מירב)
* בתי כנסת עתיקים בגליל (נפתלי הלל)