פסיפס החיים

מפגש עם האומנית שושנה זלוטניק מספיר.
בימוי – עדי חודוש. צילום ועריכה – פני בן דוד
העלאה לרשת – יוסף שפירא