השקת קרן מילגות לחקר הזנבנים על שם אמוץ זהבי

עקרון ההכבדה, החברה להגנת הטבע, חיי החברה של הזנבנים…
והמכנה משותף הוא : אמוץ זהבי
אירוע לכבודו והשקת קרן מחקר זנבנים למילגות על שם אבישג ואמוץ זהבי
צילום ועריכה – עמי רותם